Dejepis v 5A musí byť iba v stredu

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Ak chcete, aby bola nejaká konkrétna hodina iba v jeden deň (napr. stredu) použite tento špeciálny vzťah:

V podstate zadávate do vzťahu, že vo vyznačených dňoch môže byť maximálne 0 týchto hodín. A teda napr. Dejepis v 5a môže byť iba v stredu.

Poznámky:
- tento prístup je lepší ako zamykanie kariet na niektorej pozícii, pretože tak využijete aj ďalšie vyučovacie hodiny v konkrétnom dni, kedy môže byť táto hodina.
- mohli by ste aj vytvoriť "falošný predmet" "Dejepis-streda", ale tento prístup je prehľadnejší.
- podobný vzťah môže byť použitý aj na ostatné dni.