Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete si vytvoriť špeciálny vzťah medzi kartami, ktorý definuje, koľko hodín bude pred určitou pozíciou.

Napríklad tento obrázok definuje vzťah medzi kartami pre všetky triedy, ktoré majú 1,2,3 alebo 4 hodiny biológie. Pre tieto triedy generátor vždy umiestni aspoň 2 hodiny biológie pred 4 vyučovacou hodinou:

Tak teraz sú aspoň 2 hodiny biológie na dobrých pozíciách.

Pre také triedy, ktoré majú viac hodín biológie za týždeň, môžete zadať iný vzťah medzi kartami.

Jednoduchšou metódou ako vyvážiť predmet v triede je použiť maximálny počet na otáznikových pozíciách: Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet