Učiteľ XY vyučuje v 5.A dve hodiny za týždeň, ale obe sú poobede.

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Generátoru dajte pokyn, aby hodiny vyrovnal, čiže ak učiteľ v jednej triede učí iba dve alebo tri hodiny, tak aby neboli zakaždým umiestnené neskoro počas dňa.

Máte dve možnosti:
1. Použite funkciu maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet: Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet
alebo
2. Zadajte koľko hodín by malo byť do určitej hodiny: Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou