Učiteľ nemôže učiť aj na 6. a 7. vyučovacej hodine. Môže učiť iba na jednej z nich.

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete použiť nasledujúci špeciálny vzťah

Označte iba posledné dve vyučovacie hodiny - podmienka "Maximálne jeden krát za deň" sa aplikuje iba na tieto pozície.