Učiteľ nemôže mať okno väčšie ako 2 hodiny

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Môžete použiť tento špeciálny vzťah

Poznámky:
- vzťah použite až vtedy, ak sa vám už podarilo vygenerovať nejaký rozvrh.

Pozri tiež:
Okná v rozvrhu učiteľa