Učiteľ nemôže učiť tri po sebe idúce hodiny v jednej triede

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Pridajte tento rozšírený vzťah

Všimnite si "Aplikovať na učiteľove triedy" - toto nastavenie zaistí, že sa vzťah aplikuje osobitne na všetkých učiteľov a ich triedy jednotlivo. Ak by ste napríklad zvolili "Aplikovať globálne", v celej škole by nemohli byť tri po sebe idúce hodiny.