Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Inými slovami:
- 3 hodiny sú s dvoma vyučujúcimi (napr. učiteľ a asistent)
- 2 hodiny sú iba s jedným vyučujúcim

Do programu to môžte zadať presne požadovaným spôsobom:
Hodiny s dvoma učiteľmi:

a hodiny s jedným:

V zozname budú hodiny vyzerať nasledovne:

Poznámka:
- ak použiteje v oboch nastaveniach rovnaký predmet, program sa bude snažiť umiestniť do rozvrhu rovnomerne všetkých 5 hodín (a teda jednu na každý deň).

Pozri tiež
Hodina s asistentom učiteľa (hodiny v ETK)