Na každej vyučovacej hodine potrebujeme dvoch voľných učiteľov (na zaistenie suplovania)

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Vytvorte takýto rozšírený vzťah:

pričom číslo 28 určuje maximálny počet učiteľov, ktorí môžu učiť naraz z celkového počtu 30 učiteľov na škole.
Tak zabezpečíte, že vždy budú práve dvaja, ktorí môžu ísť suplovať.

Poznámka:
- Ak by ste použili vzťahy "Max kariet" alebo "Max vyučovacích hodín", výpočet by nemusel byť správny v prípade, že používate aj delené hodiny alebo hodiny s viacerými vyučujúcimi naraz. Podmienka "max učiteľov" počíta učiteľov nezávisle od týchto delených či spojených hodín.
- toto riešenie môže vygenerovať rozvrh, kedy jeden učiteľ bude zodpovedný za väčšinu voľných hodín. Toto môže ale nemusí byť vami požadované riešenie. V prípade, že chcete dosiahnuť aby učitelia mali definovaý počet služieb, použite toto riešenie:
Our teachers have substitution duty lessons, we need min 2 at each period