Hromadný výber

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Osnova hodín vám umožňuje vyberať viac hodín z toho istého stĺpca:

- buď použite CTRL a klikanie na požadované bunky,

- alebo kliknite na vrchnú bunku a počas držania klávesy SHIFT kliknite na poslednú bunku,

- alebo podržte SHIFT počas pohybu so šípkami.

Po výbere môžete použiť pravé tlačítko myši na upravovanie, alebo na napísanie počtu hodín alebo na zmazanie hodín.