Počet za týždeň - formát

English Slovenčina Deutsch España Francais Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Tento text opisuje, aké rôzne kombinácie počtov hodín a dĺžky hodín môžu byť zobrazené a ako ich zadať v hornom paneli osnovy hodín. (pozrite tiež Čo je to osnova hodín? a Editovanie hodiny)

1 2 3 4 ...
Číslo od 1 do 20 jednoducho znamená počet hodín za týždeň. Všetky hodiny majú dĺžku trvania jednej vyučovacej hodiny.

2* 3* 4* ...
Číslo od 2 do 8 a za tým * znamená jednu hodinu s dĺžkou trvania 2 až 8 vyučovacích hodín.

22 222 2222 33 333 3333 ...
Opakované číslo znamená viac hodín s dĺžkou:
22 = dve dvojhodinové hodiny
222 = tri dvojhodinové hodiny
33 = dve trojhodinové hodiny
111 = tri jednohodinovky (to isté ako jednoducho 3)

21 221 211 322 ...
Kombinácia čísel znamená kombináciu hodín s rôznymi dĺžkami:
21 = jedna dvojhodinovka a jedna jednohodinovka (celkovo 3 vyučovacie hodiny za týždeň)
221 = dve dvojhodinovky a jedna jednohodinovka (celkovo 5 vyučovacích hodín týždenne)
322 = jedna trojhodinovka a dve dvojhodinovky (celkovo 7 vyučovacích hodín za týždeň)

=21 =22 =23 ...
Číslo s = pred ním znamená počet jednohodinoviek za týždeň (môžete zadať 1-20 jednohodinoviek bez =, ale 21 bude znamenať dvojhodinovku a jednohodinovku, tak musíte použiť =21 namiesto 21).