Rozšírený počet hodín za týžden

lesson_same_period

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

Do políčka "Počet za týžden" možete tiež priamo napísať Vami požadovaný počet hodín za týždeň:


Čiže, ak do tohto políčka napíšete číslo 5, program vytvorí 5 hodín za týždeň, ktoré môžu byť umiestnené káždý deň na inej vyučovacej hodine.
V prípade, že chcete aby hodiny boli umiestnené každý deň na tej istej hodine, jednoducho vyberte alebo priamo napíšte E (skratka pre Every day = Každý deň) a táto hodina bude umiestnená 5 krát za týždeň na tej istej vyučovacej hodine.

Poznámky:
Obidva spôsoby zadávania počtu hodín je možné aj kombinovať. V jednom rozvrhu môžete mať vytvorené hodiny E (hodina bude umiestnená 5 krát za týždeň na tej istej vyučovacej hodine) a tiež aj hodiny napríklad v počte 2 hodiny za týždeň. Program tomu bude rozumieť.

Môžete tiež vybrať ľubovoľnú skratku dňa, napríklad ak zadáte skratku Po, vytvoríte hodinu iba pre Pondelok.
Okrem toho môžete najprv definovať a potom si vybrať akýkoľvek iný typ dňa.
Môžete napríklad vytvoriť Deň A pre Pondelok, Stredu, Piatok a jednoducho do políčka napísať alebo vybrat písmeno A (skratku pre Deň A) a softvér pochopí, že táto hodina ma byť umiestnená v pondelok, stredu a piatok na rovnakej vyučovacej hodine.