Máme 10dňový rozvrh. Potrebujeme priradiť 1 učebňu ako kmeňovú učebňu pre dve triedy.

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

V súčasnosti program umožňuje mať kmeňovú učebňu iba pre jednu triedu.

Máte dve možnosti:
Čisté riešenie
pre každú triedu namiesto priradenia, že by mala byť v "kmeňovej učebni", môžete definovať túto učebňu ako ďalšiu povolenú učebňu. Toto je čisté riešenie, hoci musíte pre každú hodinu zadať, že nie je v "kmeňovej učebni", ale v učebni č.106.

Tento článok vysvetľuje ako priradiť učebne pre viac hodín naraz:
Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?

Jednoduchšie riešenie je vytvoriť dve učebne, napríklad 106A a 106B. Potom môžte priradiť, že 106A bude kmeňová učebňa pre triedu 5A a 106B bude kmeňová učebňa pre 5B.

Potom môžete určiť, že učebňa 106A sa bude používať prvý týždeň a 106B bude k dispozícii druhý týždeň. Takto sa predíde tomu, aby hodina v učebni 106A a 106B bola v rovnakom čase.

Toto druhé riešenie je jednoduchšie z hľadiska zadávania, ale zas je potrebné definovať fiktívne učebne.