Ako tlačiť prestávky medzi vyučovacími hodinami?

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Croatian Bulgarian

Ak máte dlhšie prestávky, ktoré musia byť uvedené na vytlačenom rozvrhu, môžete ich pridať pomocou tlačidla Pridať prestávku:


Pre každú prestávku, môžete tiež definovať vlastný text, ktorý bude zobrazený na tlačovom výstupe:

Pozrite tiež:
Dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku