Dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Croatian Hebrew Bulgarian

Pre niektoré predmety môžete určiť, že dvojhodinovky nemôžu byť aj počas prestávok. Napríklad, neželáte si, aby žiaci desiatovali uprostred laboratórnych cvičení z chémie.

Najprv musíte pridať prestávky do Vašho rozvrhu:
Ako tlačiť prestávky medzi vyučovacími hodinami?

Potom štandardne všetky dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku.

Ak niektoré dvojhodinovky môžu byť aj cez prestávku, kým iné dvojhodinovky nie, potom môžete zadať jednotlivo pre každý predmet, či dvojhodinovka z tohto predmetu môže alebo nemôže byť aj cez prestávku: