Skupiny a delenia v rozvrhu

V programe aSc Rozvrhy existuje na organizáciu žiakov v triede koncept "skupín" a "delení". V krátkosti "skupina" je vybraná časť žiakov triedy, ktorí majú spoločnú vyučovaciu hodinu. Môžu to byť napríklad:
- Chlapci
- Dievčatá
- 1. skupina
- 2. skupina
- Angličtina začiatočníci
- Katolícke náboženstvo

"Delenie" je sada skupín, ktorá spolu tvorí celú triedu. Napríklad:
- Chlapci / Dievčatá
- Katolícke náboženstvo / Etická výchova
- Angličtina začiatočníci / Angličtina pokročilí / Nemčina

Platí pravidlo, že každý žiak v triede patrí do jednej skupiny v každom delení. Napríklad:
Jožko Mrkvička - Skupiny: Chlapci, Etická výchova, Angličtina začiatočníci.

Tento systém skupín a delení je dôležitý preto, aby sme získali jasný prehľad o tom, ktorí žiaci navštevujú ktoré hodiny.

Názov skupiny sa zadáva v rozvrhu a zadelenie žiakov do skupín sa robí v EduPage: Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy.
Výnimkou sú len maturitné semináre, pri ktorých sa žiaci zadávajú priamo v rozvrhu.

Viac návodov: Skupiny a spojené triedy