Kopírovanie delenia z jednej triedy do inej triedy (iných tried)

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian

V prípadoch, kedy potrebujete na vyučovacej hodine spojiť viaceré skupiny z rôznych tried, odporúčame používať rovnaké názvy skupín. Z tohto dôvodu je výhodne použiť funkciu "Kopíruj" delenie.

Stačí teda, ak vytvoríte delenie iba v jednej triede a skopírujete ho do iných tried tak ako potrebujete. Táto funkcia vám ušetrí prácu a zabezpečí, že názvy skupín budú v jednotlivých triedach identické.

Pozri tiež:
Ako vytvárať delenia v triede?
How can I choose which student is in which group?