Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Cez menu Zadanie - Zmeniť môžete zmeniť alebo upraviť povolené učebne pre viac (alebo všetky) hodiny naraz.

V dialógovom okne môžete zadať, pre aké konkrétne hodiny (výberom predmetu, triedy a učiteľa) chcete zmeniť povolené učebne:

Poznámka:
takto sa zmenia všetky povolené učebne pre už zadané hodiny.