Ako zadať voľno učiteľov

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

V dialógu Učitelia môžete zadať, kedy každý učiteľ môže vyučovať. Dá sa to nastaviť v menu Hlavný - Učitelia - Voľno.

Kliknutím na konkrétny deň (v riadku) alebo na hodinu (v stĺpci) môžete zmeniť celý riadok alebo stĺpec do želaného nastavenia. Jedným klikom môžete nastaviť, že tento učiteľ nemôže učiť napr. v pondelok alebo nemôže učiť prvú hodinu.

Ak máte na škole učiteľov, ktorí učia iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú - pozrite tiež:
Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.