Ako nahrať rozvrh na stránku

English Slovenčina España Polish Russian Greek Lithuania Hebrew

Ak chcete rozvrh nahrať na edupage školy, kliknie na karte "Hlavný" na ikonku "Rozvrhy online".

Zobrazí sa dialógové okno, cez ktoré sa prihlásite na Edupage vašej školy. Ako používateľské meno vždy použite názov vašej edupage a heslo buď administrátorské alebo heslo učiteľa, ktorý má právo na administráciu rozvrhov.

Kliknite na "Uložiť na Rozvrhy Online":

Môžete tiež použiť položku z menu "Uložiť":

Otvorí sa vám okno so zoznamom už nahratých rozvrhov na vašej edupage.

Môžete vybrať jeden z uložených rozvrhov a kliknúť na "Uložiť" - rozvrh ktrorý máte otvorený v programe prepíše povôdne uložený rozvrh.

Ak chcete uložiť nový rozvrh po iným menom, jednoducho vpíšte meno do políčka dolu a kliknite na "Uložiť". Rozvrh sa uloží pod novým menom.

Po úspešnom uložení sa vám zobrazí toto okno:

Môžete kliknúť na tlačítko "Zobraziť Rozvrhy Online". Otvorí sa vám internetový orehliadač so stránkou zobrazujúcou vaše rozvrhy uložené v Rozvrhy Online.

Rozvrh môžete poslať učiteľom, vypublikovať na stránku, alebo si ho jednoducho nechať uložený na stránke ako zálohu vašej práce.

Ďalšie informácie:
Ako môžem otvoriť rozvrh uložený online v PC aplikácii ASC Rozvrhy
Ako môžem poslať rozvrh učiteľom
Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?
Ako si môžem vytvoriť webovú stránku s rozvrhom