Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Hebrew

Rozvrh môžete publikovať priamo z programu aSc Rozvrhy.
V hlavnom menu kliknite na ikonku "Rozvrhy online". Zobrazí sa dialógové okno, cez ktoré sa prihlásite na Edupage vašej školy. Ako používateľské meno vždy použite názov vašej edupage a heslo buď administrátorské alebo heslo učiteľa, ktorý má právo na administráciu rozvrhov.

Kliknite na ikonku "Vypublikovať rozvrh pre verejnosť".

Zadajte názov vášho nového rozvrhu a potvrďte.

Váš rozvrh je tým uložený na vašej edupage.

Zobrazí sa internetový prehliadač a budete automaticky presmerovaný na vašu edupage do časti "Sprievodca" . Vyberte "Rozvrhy online"

Zobrazí sa sprievodca publikovaním.
Najprv potvrďte alebo zmeňte rozvrh, ktorý chcete publikovať. Kliknite na "Ďalej".

Vyberte školský rok v ktorom je nový rozvrh platný. Pre každý rozvrh viete presne špecifikovať jeho Platnosť od/do, to znamená kedy presne vaša škola učí podľa daného rozvrhu:

Takže je možné napríklad pridať iný rozvrh len na jeden skúškový týždeň, potom systém automaticky prepne do normálneho rozvrhu.

V ďalšom kroku môžete importovať vaše dáta z rozvrhu do Edupage. Prvým publikovaním sa všetky nové dáta "pridajú"

V poslednom kroku môžete vybrať, že si prajete poslať informáciu o novom publikovanom rozvrhu všetkým učiteľom/študenom/rodičom.
Môžete taktiež určiť používateľské práva pre prihlásených učiteľov, študentov alebo verejnosť (toto môžete určiť neskôr).

Kliknite na Potvrdiť a "OK".

To je všetko - uvidíte poznámku, že vaše dáta z rozvrhu boli úspešne importované a nový rozvrh bol vypublikovaný.

Poznámky:
- v prípade, že chcete rozvrh na edupage iba uložiť, bez publikovania:
Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku
Ako nahrať rozvrh na stránku

Používateľské práva
- primárne iba prihlásení učitelia môžu vidieť rozvrhy pre učiteľov.
- primárne verejnosť môže vidieť iba rozvrhy tried.
- Práva viete upraviť nasledovne:
How can I modify what public (users without password) can see?

- vytvoriť používateľské účty pre učiteľov môžete vytvoriť aj tak, že im pošlete ich rozvrh:
Ako môžem poslať rozvrh učiteľom

Overiť
- ak používate na edupage aj ďašie moduly ako suplovanie, elektronickú triednu knihu, denné plány, známky, dochádzku a mnohé ďalšie, je dobré si skontrolovať, či sú všetky dáta z rozvrhu správne prepojené s dátami na edupage.