Ako si môžem vytvoriť webovú stránku s rozvrhom

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Hebrew

Vytvorenie Vašej online stránky s rozvrhom je veľmi jednoduché. Stačí kliknúť v ponuke na Rozvrhy online:

Používateľské meno / Názov vašej stránky
Najprv si zvoľte názov vašej stránky. Vyberte niečo jednuduché, čo bude reprezentovať názov vašej školy a bude ľahko zapamätateľné. Najlepšie je vybrať taký názov, ktorý sa už na vašej škole používa a študenti sú s ním oboznamení. Napríklad, ak vaša škola už má webstránku www.hsflo.com použite "hsflo" ako názov.

Heslo
Okrem názvu, musíte zadať aj heslo pre adminstrátora, ktorý bude môcť ukladať/posielať/publikovať rozvrh.

Email
V prípade, že zabudnete heslo, môžete si ho dať preposlať na túto emailovú adresu.

Pre rýchlejšiu komunikáciu by ste mali zadať oficiálnu (školskú) emailovú adresu. Prípadne ak takú nemáte, zadajte aj vašu osobnú emailovú adresu.

Prosím, skontrolujte zadané emailové adresy, pre prípad obnovenia hesla.

Po zadaní všetkých požadovaných údajov kliknite na "Vytvoriť".
Vaše konto na Rozvrhy online sa tým vytvorilo.

Vaše prihlasovacie údaje - názov stránky a heslo - môžete použiť na prihlásenie sa buď na webovej adrese http://názov.edupage.org alebo priamo v programe aSc rozvrhy.

Poznámky:
- musíte mať zaregistrovanú verziu ASC rozvrhov.
- mysíte byť oprávnený používať rozvrhy online (sú súčasťou predplatenej ročnej podpory).

Pozrite aj:
Ako vytvoriť nový rozvrh online?