Môžem podpísať dokument elektronickou pečaťou?

na podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, podpisovanie dokumentov, elektronická pečať

Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, sekcia 5:

Súhrnné informácie pre školy a školské zariadenia
k povinnostiam podľa zákona o e-Governmente

Riaditeľ školy nie je oprávnený autorizovať elektronické úradné dokumenty elektronickou pečaťou, ale výlučne elektronickým podpisom s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí elektronickú časovú pečiatku.

EduPage eGovernment teda podpisuje mandátnym certifikátom. Ak sa situácia zmení, zareagujeme.

Pozri aj:

Keď podpisujem dokument v module eGovernment, podpisuje sa automaticky aj s elektronickou časovou pečiatkou?

Hromadné podpisovanie dokumentov