Keď podpisujem dokument v module eGovernment, podpisuje sa automaticky aj s elektronickou časovou pečiatkou?

na podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, podpisovanie dokumentov, elektronická časová pečiatka

Áno. Keď podpisujete dokument na EduPage v module eGovernment, automaticky sa podpisuje aj s časovou pečiatkou, ktorú EduPage automaticky získa zo slovensko.sk.
Rovnako ako keby ste podpisovali priamo na slovensko.sk.