Elektronické overenie dokumentu pomocou QR kódu

listinný rovnopis, doložka o autorizácii, overenie, QR kód

Modul eGovernment umožňuje poslať Vami vygenerované rozhodnutie adresátovi buď priamo do elektronickej schránky alebo, ak elektronickú schránku nemá, poštou. V prípade ak posielate dokument poštou, priloží sa k nemu aj doložka o autorizácii.

Ako vytlačím doložku o autorizácii?

EduPage Vám ale ako jedna z mála registratúr pridá do doložky o autorizácii aj QR kód. Výhodou je, že v takom prípade nie je potrebné papierový dokument podpisovať. Pomocou QR kódu si môže adresát overiť pravosť dokumentu.

Takto vyzerá QR kód na Vami vygenerovanej doložke:

Po jeho zosnímaní vidí adresát Vami vygenerovaný dokument. QR kód tak odstraňuje nutnosť dokument fyzicky podpisovať. Naopak, dokument je ešte bezpečnejší lebo QR kód sa na rozdiel od podpisu nedá sfalšovať.

Pozri aj:

Ako vytlačiť listinný rovnopis s doložkou

Čo prináša modul EduPage eGovernment?