Čo prináša modul EduPage eGovernment?

Modul eGovernment v EduPage má dva ciele:

1. cieľ

Splniť zákonné povinnosti vedenia školy tak, aby ste si ich pri svojej bežnej práci ani nevšimli
Úkony, ktoré vedenie robí na to, aby škola reálne fungovala, sa v module eGovernment v čo najväčšej možnej miere na pozadí spracujú, aby riaditeľ školy nemusel podnikať extra kroky iba kvôli “splneniu zákonnej povinnosti”.

Riaditeľ by mal byť odbremenený od posudzovania, či s daným dokumentom ešte treba niečo spraviť, ako presne ho zaevidovať v registratúre, ako ho poslať rodičovi, alebo ako ho zaarchivovať. Riaditeľ školy potrebuje školu riadiť a nie venovať čas detailom úradovania.

Príklad:
Riaditeľ školy prijme uchádzača na vzdelávanie a vygeneruje príslušné rozhodnutie o prijatí. Toto už má správne číslo v registratúre, je zaradené v správnom spise a je pripravené na elektronické podpísanie a odoslanie alebo vytlačenie podľa toho, či rodič má elektronickú schránku alebo nie. Ak je potrebné rozhodnutie vytlačiť, vytlačí sa aj doložka o autorizácii.

Podobne sa spracuje napríklad archív ETK. Jedným tlačidlom vedenie na konci roku ETK zaeviduje, elektronicky podpíše a zaarchivuje.

2. cieľ

Povinnosti, ktoré Vám zo zákona vyplývajú, zakomponovať do procesov v škole tak, aby reálne škole pomohli.

Príklad:
Modul eGovernment vie sám zistiť, ktorí rodičia majú eschránku. Týmto automaticky odošle rozhodnutie elektronicky. Ušetríte za tlač a poštovné. Rodičov s eschránkou je pomerne málo, ale zisťovanie aktívnych eschránok a odosielanie je automatické. Nič Vás nestojí a každý ušetrený papier, ktorý nie je potrebné tlačiť a posielať poštou pomôže. EduPage eGovernment modul rieši práve to, aby celý proces bol jednoduchý.

eGovernment modul vie spracovať správy z eschránky školy. Podľa správy sa snažíme aj rozhodnúť čo s ňou ďalej, nemusíte ich extra evidovať.

Trochu tažšie je obhájiť samotnú registratúru ;-) Avšak je možné, že poriadok a prehľad v registratúre vám reálne ušetrí čas s hľadaním, ktoré rozhodnutia ste ktorým žiakom už vytlačili, nevytlačíte rozhodnutie dvakrát lebo ho práve neviete nájsť, určite sa budú dať ľahšie dohľadať, keď sa na ne bude pýtať inšpekcia. Ak sa teda podarí cieľ 1 - aby sa registratúra spracovala na pozadí "sama" - tak nevadí, že ju musíte robiť. Ak niečo prinesie, je to plus zadarmo.

Súhrn:
Cieľom je, aby extra práca, ktorú musí momentálne škola vykonať na splnenie “zákonnej povinnosti”, bola minimálna a benefity väčšie ako povinnosti.

Pozri aj:
Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?
Ako si pozriem správy, ktoré nám prišli do schránky na slovensko.sk
Prijímacie skúšky - evidencia prihlášok a rozhodnutí v module eGovernment, podpísanie a odoslanie cez slovensko.sk
Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre

Všetky návody pre modul eGovernment a aSc Registratúra