Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, triedna kniha, archivácia

Výstupy/reporty z triednej knihy môže škola vygenerovať a archivovať priamo v module Triedna kniha alebo kliknutím na kachličku Archív ETK v module eGovernment.
Môžete ich aj automaticky zaevidovať v module eGovernment a elektronicky podpísať.

Postup:
1. Vygenerujte reporty/výstupy v Archíve ETK.
Generovanie a archivácia výstupov z ETK na webe

2. Kliknite na "Zaevidovať". Program vygenerovaný dokument automaticky zaradí do správneho registratúrneho spisu.

3. V module eGovernment má riaditeľ triednu knihu pripravenú v sekcii "Na podpis" a kliknutím na tlačítko podpísať ju s použitím svojho mandátneho certifikátu už iba podpíše.

Hotovo.
Triednu knihu máte archivovanú. Nájdete ju v denníku záznamov.

Aj v Triednej knihe vidíte, ktoré reporty už boli archivované a kedy. Na nič nezabudnete.

Pozri aj:

Dokumenty čakajúce na podpis - ako podpísať elektronický dokument/záznam?

Denník záznamov