Ako vytlačiť listinný rovnopis s doložkou

tlač, listinný rovnopis, doložka o autorizácii

Adresátom, ktorým nebolo možné doručiť poštu do elektronickej schránky, môžete vygenerovať a vytlačiť listinný rovnopis.
Obsahom listinného rovnopisu je samotný dokument a doložka o autorizácii.
Výhodou je, že riaditeľ nemusí fyzicky znova papier podpisovať. Už je podpísaný elektronicky.

V časti "Na odoslanie" zaškrtnite záznamy, ktorým potrebujete vytlačiť listinný rovnopis. Potom v hornom menu vyberte "Tlač".

V zostavách pre tlač v záložke "Doložka o autorizácii" vyberte "Listinný rovnopis".

Vygeneruje sa príslušný dokument a doložka o jeho autorizácii.

Pozri aj: Elektronické overenie dokumentu pomocou QR kódu