Dokumenty zaevidované na spracovanie

zaevidovať dokument, záznam, spis, registratúra, na spracovanie

V tomto zozname sa nachádzajú dokumenty v rozpracovanom stave. Nemožno ich ešte považovať za finálne.

Dokumenty, ktoré sú v stave "Zaevidované - Na podpis" a "Zaevidované - Na odoslanie" majú vyčlenené svoje osobitné záložky pre rýchly prístup. Nenachádzajú sa teda v tomto všeobecnom zozname.

O dokumentoch zo zoznamu "Zaevidované - na spracovanie" je potrebné rozhodnúť. Môžete ich napríklad označiť ako vybavené, alebo ich určiť "Na odoslanie" či "Na podpis".

Poslednou možnosťou ako dokument "vybaviť", je prideliť ho na spracovanie konkrétnej osobe. V tomto zozname vidíte iba dokumenty, ktoré sú pridelené konkrétne Vám (prihlásenému používateľovi) a tie, ktoré zatiaľ neboli pridelené nikomu.

Pozri aj:

Dokumenty čakajúce na podpis - ako podpísať elektronický dokument/záznam?

Ako zaevidovať dokumenty vygenerované na EduPage

Ako odošlem jednu alebo viac správ cez schránku na slovensko.sk