Ako začať s CÚD

CÚD, centrálne úradné doručovanie

Centrálne úradné doručenie je služba slovensko.sk, ktorú si môžete aktivovať v module eGovernment.
Táto možnosť je prístupná pre školy, ktoré majú prepojenú školskú e-schránku na slovensko.sk s modulom eGovernment v EduPage.
Ako si prepojím EduPage eGovernment a Slovensko.sk?

V ľavom menu v časti "Slovensko.sk" prejdite na 4. bod "Centrálne úradné doručovanie".
Vyberte "Chceme mať možnosť využívať CÚD".
Kliknite na "Žiadosť o sprístupnenie služby CÚD". Systém vám vygeneruje žiadosť, ktorú podpíšete mandátnym certifikátom.

Vašu žiadosť odošleme do NASES. Služba CÚD Vám bude sprístupnená po podpise zmluvy s NASES a je pre väčšinu škôl spoplatnená. Tento poplatok sa neplatí spoločnosti EduPage, ani nemáme možnosť ovplyvniť jeho výšku.
Školy, ktorých zriaďovateľom je napríklad obec alebo samosprávny kraj, nemajú nárok na bezplatné zapojenie do služby CÚD. Ak je zriaďovateľom školy Okresný úrad, daná škola má nárok na bezplatné zapojenie do služby CÚD.

Pozri aj:
CÚD - centrálne úradné doručovanie