CÚD - centrálne úradné doručovanie

úradné doručovanie

V module eGovernment v časti "Na odoslanie" vyberte záznamy, ktoré chcete odoslať. V hornom menu vyberte možnosť "Odoslať".

Vidíte, ktorým adresátom bude zásielka poslaná do e-schránky a ktorým nie je možné zásielku do e-schránky doručiť.
Vyberte možnosť „Použiť CÚD“.

Pozn.: Pred prvým použitím CUD je potrebné potvrdiť, že vám žiadosť o sprístupnenie služby CÚD schválil NASES.

Adresátom, ktorí majú aktivovanú e-schránku sa zásielka odošle do e-schránky.
Adresátom, ktorí nemajú aktivovanú e-schránku vytlačí a doručí zásielku pošta.
Kliknite "Odoslať do schránky".

Alebo sa môžete rozhodnúť, že tento krát si zásielky vytlačíte a pošlete sami. V takom prípade vyberte možnosť "Odošlem to manuálne poštou".

Pozri aj:
Ako začať s CÚD