Ako odpoviem na výzvu úradu o dodanie podkladov pre posúdenie nároku na náhradné výživné

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, nárok na náhradné výživné

V správe, ktorá Vám prišla kliknite na "Odpovedať".

V odpovedi na správu kliknite na možnosť "Vygenerovať report".

Z ponúkaných možností vyberte report, ktorý chcete vygenerovať. (Nateraz je možné vygenerovať report "Potvrdenie školy k poskytovaniu náhradného výživného").

Môžete vygenerovať aj viac reportov naraz. Napríklad pre súrodencov.

Vygenerované reporty je možné podpísať priamo v odpovedi.

Nakoniec komunikáciu zaraďte do príslušného spisu a odpoveď odošlite kliknutím na "Zaevidovať a odoslať".

Pozri aj:
Ako rýchlo pošlem odpoveď na správu, ktorá mi prišla na slovensko.sk