Ako rýchlo pošlem odpoveď na správu, ktorá mi prišla na slovensko.sk

eGovernment, eschránka, slovensko.sk, odosielanie správ

V module eGovernment kliknite na dlaždičku "Schránka na slovensko.sk".

V zozname správ kliknutím otvorte došlú správu. V zobrazení správy vyberte možnosť "Odpovedať".

Do položky "Popis" napíšte text Vašej odpovede.
K odpovedi môžete pripojiť prílohy.
Správu môžete rovno zaevidovať do registratúry. Vyberte aj príslušný spis, do ktorého chcete komunikáciu zaradiť.

Pre školy: Pre niektoré vybrané typy správ je možné v odpovedi rovno vygenerovať report. Napríklad pre výzvu na dodanie podkladov pre posúdenie nároku na náhradné výživné.
Ako odpoviem na výzvu úradu o dodanie podkladov pre posúdenie nároku na náhradné výživné

Ďalšie reporty budeme postupne pridávať, aby ste mohli odpovedať jedným klikom.