Triedna kniha - učiteľ v MŠ

Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage

Prihláste sa do svojho EduPage učiteľského konta a na úvodnej obrazovke vyberte "Triedna kniha":

Ak Vám administrátor už vytvoril hodiny a osobný rozvrh, tu uvidíte Váš rozvrh na daný deň.

1. Učiteľ zadá na hodine preberané učivo
Učivo je možné vypisovať do okienka ručne, avšak ak má učiteľ pripravený plán v EduPage, oveľa jednoduchšie je vybrať tému z plánu.
Preto ak sa vaša škola rozhodla používať elektronickú triednu knihu, môžete si vytvoriť v EduPage tematické plány pre každú svoju hodinu.
Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

2. Učiteľ zadá dochádzku - chýbajúcich žiakov
Systém ukáže žiakov, ktorí sú na tejto hodine. Jedným kliknutím môžete určiť, kto chýbal (Lukáčová) a dvoma kliknutiami žiaka, ktorý meškal (Novák - meškanie 5 minút).

Triedny učiteľ rieši dochádzku žiakov: Ospravedlnenky žiakov - prehľad

Čo ďalšie môžete robiť z ETK:
Poznámka k hodine
Ako zapísať hospitáciu na hodine?

V prípade potreby môžete Vašu triednu knihu archivovať. Archivácia a podpísanie triednej knihy v aScRegistratúre