MŠ - ako začať s EduPage?

Slovenčina Čeština

1. krok: Zadanie údajov o učiteľoch, žiakoch, triedach a predmetoch v aScAgende.
Údaje o žiakoch, učiteľoch a rodičoch slovenské školy evidujú v programe aScAgenda.
Ak už máte údaje o žiakoch/učiteľoch v elektronickej podobe, môžete ich do aScAgendy naimportovať: Import údajov

Vytvorte v aScAgende kontá pre učiteľov: Ako vytvoriť kontá pre učiteľov alebo žiakov?
Jednotlivým triedam nastavte triednych učiteľov.

Ak máte zadané údaje v aScAgende, EduPage stránku vytvoríte z aScAgendy takto: Ako vytvoriť EduPage stránku?

2. Vytvorenie rodičovských kont do EduPage
Kontá pre rodičov sa vytvárajú na EduPage stránke: Administrátor - rodičovské kontá

3. Vytvorenie webstránky MŠ
EduPage umožňuje MŠ vytvorenie vlastnej webstránky.

Vytvorenie webstránky

Ďalšie návody: Webstránka

4. Elektronická triedna kniha pre MŠ
Elektronická triedna kniha umožňuje evidovať dochádzku žiakov, zapisovať preberané učivo, generovať zo zadaných údajov rôzne tlačové zostavy.
ETK pre MŠ

Na základe údajov zadaných do ETK môže administrátor alebo učiteľ generovať rôzne tlačové zostavy: Tlačové zostavy

Ďalšie moduly EduPage, ktoré by vás mohli zaujímať:

  • Žiadosti/vyhlásenia rodičov a učiteľov MŠ - Žiadosti/vyhlásenia
  • Administrácia prijímania žiakov do MŠ elektronicky: Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ, ZUŠ a MŠ
  • Komunikácia s rodičmi prostredníctvom EduPage: Správy, komunikácia
  • Posielanie fotiek rodičom: Ako poslať/zdieľať fotografie v triede?
  • Prihlasovanie na krúžky, kurzy, školy v prírode a pod. Prihlasovanie na akcie / Ankety
  • Vytváranie jedálneho lístka, prihlasovanie/odhlasovanie sa zo stravy, skladový systém školskej jedálne: Modul Jedáleň
  • Platby rodičov za škôlku, za výlety, krúžky, jedáleň: Modul Platby
  • Modul eGovernment a aSc Registratúra

    Viac návodov: Materské školy - špecifiká