Administrátor - ETK pre ZUŠ

Administrátor v aSc Agende pre správne fungovanie ETK nastaví tieto dáta (nezabudnite ich publikovať na web):

1. Vytvoriť triedy.
2. Pridať žiakov do tried a nastaviť im v karte žiaka odbor, ročník a stupeň.
3. Nastaviť predmety pre triedu.
4. Učiteľom vygenerovať prihlasovacie údaje na prihlásenie na stránky školy.
5. Na EduPage stránke školy vytvoriť Hodiny pre indiduálne a skupinové vyučovanie.

Hodiny môže vytvoriť administrátor:
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?

alebo priamo učiteľ:
Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?

Následne administrátor môže definovať každému učiteľov v ZUŠ osobný rozvrh:
Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ

alebo si učiteľ vytvorí rozvrh sám:
Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ

Učiteľ bude mať potom pod svojím prihlásením v ETK zobrazené hodiny, ktoré má odučiť:

Pripravili sme pre Vás tiež krátky video návod ako používať Elektronickú triednu knihu na ZUŠ:
Triedna kniha pre ZUŠ

Pozrite si tiež:
Ako evidovať obligátny nástroj a hlavný predmet?
Ako zadať predmety triedam?
Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ