Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?

Hodiny pre ZUŠ sa po novom zadávajú na EduPage stránke. Hodinu si môže vytvoriť sám učiteľ, alebo môže hodinu pre učiteľa vytvoriť administrátor.

Kliknite v ľavom menu na Prehľad a vyberte pohľad Hodiny - Tabuľka. Stlačte červené tlačidlo +.

Pri výbere predmetu zvoľte predmet, ktorý sa má na hodine vyučovat, napr. Hudobná náuka.

Keď vyberáte žiakov, už nie je potrebné zadávať najskôr triedy. Do vyhľadávača začnite písať meno žiaka, systém vám ponúkne žiakov, vy len zaškrtnete tých, ktorých potrebujete.

Po uložení sa učiteľovi vytvorí hodina.

Názov hodiny si môžete samozrejme upraviť podľa vašich potrieb.
Premenovanie názvu hodiny

EduPage stránka vám tiež na základe nastavení v programe aSc Agenda ponúkne vytvorenie hodín pre individuálne vyučovanie, ktoré nie sú spárované so žiadnou vašou hodinou.
Pre vytvorenie Hodiny stačí kliknuť na text Vytvoriť hodinu:

Ak už viete termín (dni a čas), kedy má byť hodina odučená, možete ju priamo pridať do osobného rozvrhu učiteľa:

Vytvoriť osobný rozvrh učiteľa môže administrátor alebo priamo učiteľ aj neskôr.

Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?

Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ
Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ