Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ

Administrátor EduPage stránky môže vytvoriť pre učiteľov, ktorí učia v ZUŠ, osobný rozvrh. Učiteľ bude mať potom pod svojím prihlásením v ETK zobrazené hodiny, ktoré má odučiť.
Prihláste sa ako administrátor edupage stránky a v Ovládacom paneli zvoľte "Rozvrhy a Suplovanie" - "Administrácia osobných rozvrhov učiteľov" :


Vyberte učiteľa:


Definujte hodiny tlačidlom "Pridať hodinu".
Zvoľte si deň, čas (časový interval), hodinu (táto položka uz obsahuje invormácie o predmete, triede a žiakovi), platnosť, opakovanie.


Takto môžete popridávať rozvrh svojim učiteľom, ktorí ho uvidia po otvorení svojej ETK.


Učiteľ si môže vytvoriť osobný rozvrh aj sám alebo si môže upraviť/pridať hodiny do rozvrhu, ktorý mu vytvoril administrátor.

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?

Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ