ZUŠ

Slovenčina Administrátor - ETK pre ZUŠ
Slovenčina Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?
Slovenčina Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ
Slovenčina Ako priradiť triede elokované pracovisko?
Slovenčina Ako zadať predmety triedam priamo v EduPage?
Slovenčina Prehrávky a vystúpenia žiaka - vytvorenie udalosti administrátorom
Slovenčina Hospitácia v triede
Slovenčina Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ, ZUŠ a MŠ
Slovenčina Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina Vyhodnotenie prijímacieho konania
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov ZUŠ?


ZUŠ - ZUŠ - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?
Slovenčina Premenovanie názvu hodiny
Slovenčina Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ
Slovenčina Hospitácia v triede
Slovenčina Zadávanie známok na vysvedčenie
Slovenčina Prehrávky a vystúpenia žiaka
Slovenčina Ako akceptovať žiadosti a vyhlásenia - ZUŠ
Slovenčina Ako akceptovať elektronickú ospravedlnenku - ZUŠ
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - Prehľad o odovzdaných súhlasoch so započítaním do zberu údajov