ZUŠ

Slovenčina   Administrátor - ETK pre ZUŠ
Slovenčina   Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ZUŠ?
Slovenčina   Administrátor - Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov ZUŠ
Slovenčina   Ako priradiť triede elokované pracovisko?
Slovenčina   Ako zadať predmety triedam priamo v EduPage?
Slovenčina   Prehrávky a vystúpenia žiaka - vytvorenie udalosti administrátorom
Slovenčina   Hospitácia v triede


ZUŠ - ZUŠ - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre ZUŠ
Slovenčina   Učiteľ - ako si vytvoriť Hodinu?
Slovenčina   Premenovanie názvu hodiny
Slovenčina   Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ
Slovenčina   Učiteľ - zobrazenie tlačiva a tlač triednej knihy pre ZUŠ
Slovenčina   Hospitácia v triede
Slovenčina   Zadávanie známok na vysvedčenie
Slovenčina   Prehrávky a vystúpenia žiaka