Hromadní stravníci v školskej jedálni

V systéme je už možné nastaviť hromadne na jedno konto objednávky pre viac obedov (iných jedál dňa).
Je to vhodné napr. vtedy, ak denne dodávate jedlo pre cudziu školu, občas varíte pre nejakú akciu alebo máte učiteľa / externého stravníka, ktorý berie viac porcií.

*) nie je zatiaľ ešte funkčná možnosť prihlasovať / odhlasovať sa cez aplikáciu a ani odber čipom na výdajnom termináli - preto ak máte napr. učiteľa, ktorý odoberá viac obedov denne, používajte zatiaľ doterajšie riešenie - viaceré hosťovské kontá.


POTREBNÉ NASTAVENIA pre hromadného stravníka

1. v nastaveniach modulu - zadefinujte si typy platiteľa - podľa situácie, aké potrebujete pre hromadného stravníka

Príklad na obrázku je pre situáciu, keď kuchyňa varí aj pre cudziu školu:

2. v časti 'Objednávky & typy platiteľov vytvorte jedno hosťovské konto a vyplňte iba meno a priezvisko
!!! ) typ platiteľa nevyplňujte vôbec!
!!! ) číslo čipu ako aj prihlasovacie údaje (konto a heslo) má zmysel vytvoriť iba prípade, že ide o stravníka typu "osoba s viac porciami" (učiteľ / externý); nepoužívajte v prípade stravníka typu "akcia/iná škola"

3. otvorte kartu stravníka a zapnite 'Pokročilé pravidlá'
!!! ) pozor - nevyplňujte typ platiteľa ani objednávky skôr ako prepnete z jednoduchých pravidiel
=> prepnutím na pokročilé pravidlá sa na karte stravníka zobrazí iná časť pre nastavenie typu platiteľa a objednávok

4. v časti 'Prednastavené objednávky' pre konkrétne jedlo' môžete teraz kliknúť na tlačidlo '+ pridať časový interval' a nastaviť všetko potrebné (aj typ platiteľa aj objednávky):

a) obdobie - nastavte dátumy, pre ktoré sa má dať objednávať / prihlasovať viacej jedál

b) 'dni v týždni' - prednastavené sú pracovné dni od pondelka do piatku

c) 'Typ platiteľa' - zvoľte cez roletkové menu
-> treba zadať všetky potrebné typy platiteľa - pripravené pre tohto hromadného stravníka
-> cez znamienko + na konci políčka pridáte ďalšie riadky pre zadanie ďalších

d) 'Max počet porcií' - slúži najmä na ochranu pred preklepom pri zadávaní počtu pre jednotlivé dni (pre stravníka typu "akcia/iná škola")
-> môžete ponechať nevyplnené
!!! ) pozor - neznamená počet objednávok, aký chcete mať pre každý deň

e) predvolené menu - ponechajte A
-> iné menu zvoľte iba v prípade, že používate a máte urobené nastavenia pre samostatnú výdajňu (resp. iné menu)

f) počet jedál - znamená počet, aký chcete mať preddefinovaný pre každý deň
- pre stravníka - "akcia/iná škola" odporúčame zadať 0, prípadne 1 - aby sa
- pre stravníka - "osobu s viac porciami" zadajte číslo podľa toho, ako má byť prednastavený (odhlásený = 0, prihlásený = 1)
KDE SA NASTAVUJE POČET OBJEDNANÝCH PORCIÍ

Reálny počet porcií pre každý deň sa zadáva v časti 'Jedlá stravníkov'
-> treba kliknúť na políčko konkrétneho dňa - v dialógovom okne zadať konkrétny počet pre každý typ platiteľa (veľkosť porcie) a menu (ak ponúkate viacej)
*) pre stravníka "osobu s viac porciami" momentálne ešte nie je funkčná možnosť prihlasovať / odhlasovať sa cez jeho konto - preto je zatiaľ potrebné, aby ste manuálne zadali počet jeho objednávok, alebo ešte používali doterajšie riešenie - viaceré hosťovské kontáĎALŠIE - VOLITEĽNÉ NASTAVENIA - môžete/nemusíte využívať (podľa vašej konkrétnej situácie):

5. počet stravovaných osôb
-> nastavuje sa na karte stravníka v časti 'Počet stravníkov'
---- prednastavené je 1 (pre každý typ platiteľa - ak u hromadného stravníka používate viaceré naraz)
---- zakliknite druhú možnosť 'Maximum z počtu objednávok' - ak pre účely vykazovania potrebujete mať nielen počty objednaných porcií, ale aj počet stravníkov

6. cenníky - sú v nastaveniach modulu
a) pre jedlo
---- do cenníka sa nastavuje suma finančného pásma
---- príspevky nastavujte iba v prípade, že ich od prispievateľa dostáva priamo vaša škola (od štátu, od mesta/obce)

b) režijné náklady
-> typ platiteľa pre hromadného stravníka zatrieďte do skupiny s príslušným typom réžie (mesačná, denná)
-> v časti 'Hromadný stravník - Účtovať režijné náklady:'
---- prepnite na druhú voľbu 'Viac krát - Maximum z počtu objednávok' = ak účtujete réžiu podľa počtu stravníkov
---- ponechajte prednastavené 'Max 1-krát pre každý typ platiteľa' - ak máte réžiu iba ako jeden poplatok - bez ohľadu na počet objednaných porcií (počet stravníkov)
Režijné náklady

7. samostatné menu (výdajňa)
-> je užitočné nastaviť napr. z dôvodov:
---- chcete mať samostatne súhrnné vyčíslenie počtu porcií rôznych veľkostí (ak varíte pre inú školu - potrebné sú 1. / 2. stupeň, dospelý)
---- na obrazovke výdajného terminálu na vašej škole chcete mať iba počty porcií (vydaných/nevydaných), ktoré vydávate vo vašej jedálni
-> zadáva sa v nastaveniach modulu vo viacerých krokoch ('Výdaj stravy' - v stĺpci počet menu; 'Menu - Názov'; 'Odhlasovanie-menu povolené')
viac Nastavenie pre viac výdajných miest

8. predpis / faktúra
-> ak používate hromadného stravníka pre konkrétneho človeka, ktorý berie viacej obedov -> nastavte predpis
-> ak používate hromadného stravníka pre nejakú hromadnú akciu (varíte pre inú školu, ...) -> predpis nemusíte používať vôbec; vhodnejšia bude 'Faktúra škole z cien' - nájdete v tlačových zostavách

9. normovacie skupiny
-> iba ak potrebujete samostatne napr. nanormovať alebo riešiť oddelené finančné hospodárenie
-> je vhodné skombinovať so samostatným menu

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň