Normovací hárok

Tlačová zostava 'Normovanie potravín - Deň' - obsahuje údaje automaticky prenesené z ostatných častí modulu, preto je nevyhnutné ich mať správne nastavené a vyplňované.

Tlačové zostavy nájdete cez rolovacie menu v časti 'Vytlačiť'.
Konkrétnu tlačovú zostavu je možné vybrať aj následne v dialógovom okne.


Zostavy sa štandardne zobrazujú pre aktuálny deň.
V dialogovom okne je možné zmeniť deň alebo zadať dlhšie obdobie (políčka 'Za obdobie') => normovacie hárky pre jednotlivé dni sa potom nachádzajú za sebou a dajú sa teda tlačiť naraz.


ČO OBSAHUJE NORMOVACÍ HÁROK

a) stravníci - počty stravníkov pre jednotlivé jedlá - členenie podľa typu platiteľa (kategória stravníka) spolu s veľkosťou porcie (veková skupina)

* počty sú podľa reálne prihlásenej stravy, preto v prípade hromadných akcií musia byť objednávky vytvorené cez stravníkov
Hromadní stravníci v školskej jedálni

b) jednotlivé receptúry - potreba surovín aj postup prípravy
-> jedálny lístok musí byť zostavený z receptúr, v ktorých sú zadané suroviny pre vekové kategórie a aj postup prípravy
- pre vytvorenie JL môžete použiť oficiálne receptúry - MSN vydané ministerstvom alebo si vytvorte vlastné Receptúry;
!! pre jedlo zadané v JL, ale nenaviazané na žiadnu receptúru, sa v normovacom hárku nevypočíta potreba surovín
* aj pre mlieko a ovocie cez dotačný program je potrebné si doplniť receptúry (Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie)

c) spolu vynormované potraviny - sumárna tabuľka - obsahuje množstvo potravín za všetky receptúry (resp. iba pre zvolené jedlo / menu / normovaciu skupinu)

Normovací hárok je možné vytlačiť alebo uložiť do súboru v .pdf formáte.


ODDELENÉ NORMOVANIE

Ak potrebujete normovať oddelene, musíte mať nastavené normovacie skupiny
Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie.

Príklady, kedy oddelené normovanie:

 • JE POTREBNÉ
  - škola má viacej kuchýň pod jednou edupage - každá kuchyňa potrebuje vedieť iba množstvo surovín, z ktorých ide variť pre svojich stravníkov

 • môže byť POTREBNÉ
  - škola stravuje rôzne skupiny stravníkov (napr. dietetici, športovci), pre ktorých robí aj oddelené finančné hospodárenie

 • NIE JE POTREBNÉ
  - varíte viac jedál / menu v jednej kuchyni a každé jedlo / menu pripravuje iná skupina kuchárok
  => nenastavujte normovacie skupiny, stačí tlačiť normovací hárok len pre zvolené jedlo / menu


  Ak budete mať nastavené normovacie skupiny, v hornom menu tlačovej zostavy sa bude nachádzať výber normovacej skupiny.
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň