Prehľady - riadok 'Neurčené' pre Počet jedál alebo Ceny

Ak sa v niektorých prehľadoch zobrazuje riadok 'Neurčené' alebo 'Nepriradené' - chybu treba hľadať v nesprávnom nastavení pre typ platiteľa - buď u stravníkov individuálne alebo v celkovom nastavení typov platiteľa.
Ak si totiž lepšie všimnete kde sa nachádza text 'Neurčené' alebo 'Nepriradené', ide o stĺpec 'Typ platiteľa'.

V KTOREJ ČASTI SA NACHÁDZA PROBLÉM?

V ČASTI 'Prehľady' -> Počet jedál

 • okrem riadkov pre typy platiteľov je aj posledný riadok 'Neurčené'

  a) stravník s objednávkami nemá nastavený žiaden typ platiteľa
  b) obdobie pre typ platiteľa sa neprekrýva s obdobím objednávok

  Systém zobrazí meno stravníka s chybným nastavením pre zobrazovaný deň, ak prejdete myšou cez názov 'Neurčené'.
  Pozrite aj - Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa

 • v tabuľke je iba riadok 'Neurčené'

  a) zvyčajne na začiatku šk. roka - škola ešte nenastavila nikomu typ platiteľa, iba objednávky
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

  b) zvyčajne na konci šk. roka - v nastaveniach modulu je zadané kratšie obdobie pre 'Typy platiteľov & Cenník' ako je obdobie daného šk. roka
  Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného  V ČASTI 'Prehľady' -> 'Ceny' - posledný riadok 'Nepriradené'

 • v tabuľke 'Ceny bez platieb'
  - táto tabuľka obsahuje predpis poplatkov a v zozname sú iba tí, čo majú objednané nejaké jedlo
  => tu JE POTREBNÉ, aby mal každý stravník správne nastavený typ platiteľa, inak nebude mať dobre vypočítané poplatky
  -> zoznam mien si zobrazíte kliknutím na text 'Neurčené' a môžete priamo otvoriť kartu jednotlivých stravníkov a správne nastaviť 'typ platiteľa'
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

  na preverenie všetkých vašich stravníkov postupujte podľa návodu - Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa


 • v tabuľke 'Zaplatené stravníkom' - posledný riadok 'Nepriradené'

  - táto tabuľka obsahuje prehľad finančných tokov = prijatých / vrátených peňazí priradených na automatický predpis za stravu
  - aj tu sa v skupine 'Nepriradené' nachádzajú tí, čo nemajú nastavený typ platiteľa
  => nemusí to byť však nevyhnutne chyba, pretože sú to zvyčajne nestravníci, ktorí majú nejaké peniaze - preplatky / nedoplatky z predch. šk. roka
  => nestravníkom NIE JE POTREBNÉ nastavovať typ platiteľa - naopak - skôr je žiadúce, aby nestravník nemal priradený typ platiteľa, lebo tak ľahšie uvidíte, komu treba vrátiť peniaze a od koho zasa žiadať nedoplatky
  => preplatky / nedoplatky odporúčame čím skôr na začiatku školského roka vysporiadať!  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň