Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie

Uvádzanie alergénov v podávaných pokrmoch je povinné - stanovuje európska smernica ako aj výnosy MP a MZ SR.
Na označenie alergénov sa používa jednotný číselník.
V edupage sa prednastavene zobrazujú pri pokrmoch čísla alergénov a pod jedálnym lístkom je uvedený ich zoznam.


AKO VYPLŇOVAŤ ALERGÉNY V JEDÁLNOM LÍSTKU

1. k jednotlivým pokrmom sa automaticky natiahnu
-> ak používate pri tvorbe jedálneho lístka oficiálne materiálno-spotrebné normy (MSN), ktoré zostavuje a vydáva ministerstvo školstva - v nich sú už alergény nastavené

2. alergény môžete aj manuálne zadať (zmeniť, doplniť)
-> keď pri vyplňovaní jedálneho lístka kliknete do políčka v stĺpci 'Alergény', zobrazí sa dialógové okno pre výber alergénovKDE A AKO UPRAVIŤ ZOZNAM ALERGÉNOV

K zoznamu alergénov sa dostanete:
1. v časti 'Jedálny lístok' - pod JL cez modré tlačidlo 'Nastavenia' pri alergénoch
2. priamo pri vyplňovaní jedálneho lístka -v stĺpci 'Alergény' je ikonka pre nastavenia - ozubené koliečko
3. v časti 'Receptúry' - nájdete cez horné rolovacie menu

Zoznam obsahuje stĺpce:
-> 'Označenie v lístku' - sú tu prednastavené iba čísla alergénov, ale môžete si tu zadať aj slovne , ak ich nechcete v jedálnom lístku uvádzať iba číslami
-> 'Popis' - aj v tomto stĺpci môžete doplniť / upraviť texty
-> 'Viditeľný' - tu je možnosť zvoliť, ak niektorý alergén nechcete mať zobrazovaný (napr. alergény 13 a 14 sú zriedkavé)
-> po zmene nezabudnite uložiť - nad tabuľkou je ikonka diskety


AKO ZOBRAZIŤ ZOZNAM PRI JEDÁLNOM LÍSTKU

-> ak pod jedálnym lístkom nemáte zoznam alergénov alebo nie je kompletný, kliknite na zelené tlačidlo 'Automaticky vyplniť'
-> prenesie sa sem zoznam alergénov, ktoré máte v zozname zakliknuté na zobrazovanie
-> nezabudnite 'Uložiť' - ikonka diskety v hornom menu (je podfarbená oranžovou, ak sa niečo editovalo)


CHYBNÝ ALERGÉN V RECEPTÚRE

Ak máte pocit, že niektorá oficiálna receptúra obsahuje nesprávne alergény:
-> ideálne by to bolo skonzultovať / nahlásiť tvorcom MSN (Školské stravovanie)
-> môžete si to zmeniť priamo v receptúre - zmena sa uloží iba na vašej EduPage stránke (Receptúry)
-> môžete ju nahlásiť nám (jedalen@asc.sk) a my ju zmeníme celkovo v programe EduPage, t.j. pre všetky školyAKO STRAVNÍKOM NASTAVIŤ ALERGIE

Informáciu o alergiách a intoleranciách môže nastaviť:

 • stravník sám - vo svojom EduPage konte v nastaveniach pod jedálnym lístkom (cez mobilnú aplikáciu aj cez web)
  Ako rodič nastaví potravinové alergie a intoleranciu pre svoje dieťa

 • vedúca jedálne - na karte stravníka
  -> jednoduchým kliknutím na pomlčku sa zobrazí dialógové okno, kde stravníkovi môžete naklikať - vybrať alergény zo zoznamu
  => stravník bude mať vo svojom JL vyčervenené pre neho problémové alergény pri každom pokrme

  -> hneď pod alergénmi je možné stravníkovi nastaviť aj intoleranciu na histamín
  -> obsah histamínu pre pokrmy treba vyplňovať jednotlivo pri zadávaní jedálneho lístka
  Ako v jedálnom lístku uvádzať obsah histamínu v pokrmoch • Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň