Ako v jedálnom lístku uvádzať obsah histamínu v pokrmoch

Potravinové alergie a intolerancie sú čoraz rozšírenejšie.

Uľahčite vašim stravníkom s histamínovou intoleranciou výber jedla tým, že zadáte histamín ku pokrmom priamo v jedálnom lístku.
Nemusíte si tak s rodičmi každý týždeň písať alebo telefonovať, čo plánujete variť, oni sa budú vedieť zariadiť...

KDE SA ZADÁVA INFORMÁCIA O HISTAMÍNE

Pri editovaní jedálneho lístku nájdete stĺpcec 'HIT', v ktorom je prednastavený otáznik - stačí naň kliknúť a prepnúť na 'áno' alebo 'nie' - podľa jednotlivých pokrmov.

Podľa toho, aké má stravník nastavené alergie a intolerancie, uvidí vo svojom konte farebné odlíšenie priamo v jedálnom lístku - pre neho problémové pokrmy zvýraznené červenou.

KTO NASTAVUJE STRAVNÍKOVI ALERGIE A INTOLERANCIE

 • stravník sám - vo svojom EduPage konte

 • vedúca jedálne - na karte stravníka
   -> jednoduchým kliknutím sa pomlčka prepne na 'Áno' (= má intoleranciu na histamín)


 • ALERGÉNY vs. HISTAMÍN

  -> uvádzanie alergénov je povinné (podľa európskej smernice) <--> uvádzanie histamínu povinné nie je
  -> alergény sa do jedálneho lístka ťahajú priamo z oficiálnych receptúr <--> histamín sa ťahať nemôže, pretože niektoré pokrmy môžu byť napr. príležitostne pripravované aj z polotovarov a tie histamín obsahujú

  Alergény v jedálnom lístku - zoznam a číslovanie  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň