Faktúra

Faktúry vytvárajte automaticky z konkrétnej príjemky (viacerých príjemiek). Nezadávajte faktúry manuálne po položkách.

Automatické vytvorenie faktúr:
-> je rýchlejšie
-> faktúra obsahuje rovnaké dáta ako príjemka
-> máte tak v systéme prepojenie na konkrétny príjem (ak napr. treba dodatočne niečo upraviť)
-> v prípade dodatočnej zmeny ceny systém ponúka automatickú opravu na súvisiacej príjemke


AKO VYTVORIŤ FAKTÚRY

 • jedna faktúra z jednej príjemky
  - otvorte konkrétnu príjemku
  - vľavo dole na príjemke je modré tlačidlo


 • jedna faktúra z viacerých príjemiek
  - treba vyznačiť príslušné príjemky (štvorček na začiatku záznamu) a potom nad zoznamom objaví zelené tlačidlo pre vytvorenie faktúry

  *) pozor - cez faktúru sa nezadáva príjem na sklad - t.j. nezvyšujú sa zásoby
  - ak ste namiesto príjemky vytvorili najprv faktúru, rýchlo to napravíte tak, že otvorte tú konkrétnu faktúru a vľavo dole je modré tlačidlo na vytvorenie príjemky  PREHĽAD FAKTÚR

  - otvoríte cez 'Nástroje' v hornom menu skladu - oproti časti 'Doklady, Udalosti' je tu je vidieť aj:
  ---- ďalšie dátumy - vystavenia, splatnosti, zaplatenia
  ---- ktoré faktúry máte / nemáte uhradené
  ---- zoznam súvisiacich príjemiek  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň