Tlač poplatkov a platieb žiakom

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

V module Platby sú pripravené viaceré zostavy pre tlač.
Tlačové zostavy zobrazia iba poplatky predpisov, ktoré majú zapnutú viditeľnosť. Taktiež musí byť zapnutá viditeľnosť modulu platby ako celku.
Aby mohli využívať tlač aj všetci učitelia, musí byť povolené zobrazenie poplatkov žiakov aj pre učiteľov (tí majú štandardne prístup ku svojim vytvoreným hotovostným zbierkam).
Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľomK tlačovým zostavám sa dostanete v hornom menu v záložke 'Vytlačiť' , inú zostavu môžete následne vybrať aj v dialógovom okne.


Otvorí sa Vám dialógové okno pre tlač, kde
-> v hornom menu:
'Vytlačiť' - čo chcete tlačiť (poplatky, preplatky, ...)
'Obdobie' - na výber je celý šk. rok, polrok, vlastné dátumy v rozpätí vybratého šk. roka
'Používatelia' - učitelia, žiaci jednotlivo alebo po triedach
'Predpisy' - výber jedného, viacerých alebo všetky naraz
- možnosť editovať hlavičku alebo pätu

-> v dolnom menu:
- upraviť nastavenia tlače
- tlačidlo pre tlač

Tipy:

  • Ak chcete tlačiť poplatky iba na určité obdobie, napr. na najbližší mesiac pre konkrétny predpis, je potrebné ako 'obdobie' zvoliť poslednú voľbu 'Dátumy' a vybrať pre 'od' aj 'do' deň splatnosti daného predpisu (resp. obdobie, kde spadajú všetky dni splatnosti viacerých vybraných predpisov).

  • Ak chcete dodatočne tlačiť prehľad poplatkov a platieb za už neaktuálny školský rok, zmeňte najprv v module platieb školský rok, až potom vyberte zostavu pre tlač.

  • Ak máte už vybratého a označeného konkrétneho žiaka napr. v pohľade 'Používatelia' a až potom vyberiete v hornom menu 'Vytlačiť', používateľ sa prenesie už ako vybratý v pohľade pre tlač.    Tlačidlo pre tlač nájdete aj na karte žiaka/používateľa:    Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby