Môže mať škola aktivované služby VIAMO a VIAMO Platobná brána súčasne?

VIAMO, VIAMO Plus, platobná brána, platba kartou, ApplePay, GooglePay

V niektorých prípadoch môže škola umožniť rodičom platiť poplatky oboma možnosťami, a to na rôznych účtoch školy. Napríklad na školskom účte bude mať škola aktivovanú VIAMO Platobnú bránu, ale na účte ZRPŠ len VIAMO. Na jednom účte môže byť aktivovaná len jedna služba, pričom VIAMO Platobná brána zaŕňa aj platby cez VIAMO.
Pozrite si príklad školy, ktorá má na školskom účte aktivovanú VIAMO Platobnú bránu a na účte ZRPŠ službu VIAMO:

Ako aktivovať službu VIAMO (TB VIAMO a VÚB VIAMO): =Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO

Ako aktivovať službu VIAMO Platobná brána (platobná karta, GooglePay, ApplePay, VIAMO Plus): Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)

Ak má škola už aktivovanú nejakú službu, tak potom aktivovať/deaktivovať ďalšiu službu VIAMO alebo VIAMO Platobná brána je možné po kliknutí na tlačítko ceruzky vo zvolenom okne:

Pozrite si aj ďalšie nastavenia: Všeobecné nastavenia