Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)

VIAMO, platobná brána, platobná karta, VIAMO plus, ApplePay, GooglePay, Sporopay, aktivácia, deaktivácia

Keďže služba VIAMO sa stáva čoraz obľúbenejším nástrojom platenia školských poplatkov mnohých rodičov, pripravili sme pre školy novinku - VIAMO + Platobná brána. Služba VIAMO ponúka možnosť platby poplatkov len pre rodičov, ktorí sú klientmi TB a VÚB, služba VIAMO Platobná brána tieto možnosti značne rozširuje a umožňuje rodičom platiť prostredníctvom:

 • platobnej karty - MasterCard, Maestro, VISA a VISA Electron;
 • ApplePay a GooglePay;
 • Sporopay;
 • aplikácie VIAMO - VIAMO TB, VIAMO VÚB a VIAMO Plus pre každého, kto má bankový účet.
 • Pre všetky platby realizované cez VIAMO Platobnú bránu platí, že platby sú okamžite zapísané na EduPage a poplatky vidí škola aj rodič ihneď ako uhradené. Systém automaticky spáruje platby s predpismi.

  Škola nebude mať peniaze reálne na účte hneď, ako je to pri službe VIAMO (škola prijíma platby na účet jednotlivo), ale po aktivácii VIAMO Platobnej brány budú všetky prijaté platby cez VIAMO Platobnú bránu vyplácané na účet školy v pravidelných intervaloch ako jedna kumulatívna platba (týždenne). Zoznam platieb zahrnutých do vyplatenia bude škole odoslaný emailom s každým vyplatením.

  Aktivácia a deaktivácia služby je pre školu bezplatná a neplatia sa žiadne pravidelné poplatky. Manipulačný poplatok znáša rodič a je premietnutý do navýšenej sumy platby - návod ako platiť poplatky pomocou VIAMO Platobnej brány nájdete tu: Rodič - Platba kartou .

  Pre viac informácii o službe si môžete pozrieť informačný leták od spoločnosti VIAMO a.s. Platby kartou pre školy

  AKTIVÁCIA SLUŽBY NA EDUPAGE

  VIAMO Platobnú bránu aktivujeme v module platby v časti Nastavenia platieb:


  Škola, ktorá predtým nepoužívala službu VIAMO bude vidieť poslanú žiadosť o aktiváciu takto:


  Škola, ktorá predtým používala službu VIAMO bude vidieť poslanú žiadosť takto:


  Následne spoločnosť VIAMO a.s. kontaktuje školu a pripraví zmluvu o poskytovaní platobnej služby, keďže prijímanie platieb kartou je platobná služba. Okrem podpisu zmluvy je potrebné predložiť výpis z účtu (fotokópia prvej strany vo formáte PDF ), na ktorý sa budú platby vyplácať, vyplniť formulár Identifikácia štatutára subjektu verejnej správy alebo Čestné prehlásenie. Celý tento proces trvá obvykle pár dní. Všetky tieto podklady pošle spoločnosť VIAMO a.s. na mail uvedený v žiadosti, preto si skontrolujte doručenú poštu.

  HOTOVO! VIAMO Platobná brána je aktivovaná a škola je okamžite pripravená prijímať platby kartou, nie je potrebná žiadna technická integrácia.


  DEAKTIVÁCIA SLUŽBY
  V prípade, že sa rozhodnete už viac nepoužívať službu VIAMO + Platobná brána, tak môžete kliknúť na tlačítko Nechcem už používať VIAMO + Platobná brána a službu deaktivovať (služba sa deaktivuje na všetkých účtoch). Môžete tak urobiť aj len pre jednotlivé účty takto (nastavenie nezabudnite uložiť):

  Pozrite si aj ďalšie návody k tejto problematike:

  Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána

  Rodič - Platba kartou

  V prípade otázok nás kontaktujte na platby@asc.sk