Ako zistiť záujem rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie

Na zisťovanie záujmu rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie sme v module Prihlasovanie pripravili preddefinovanú akciu.

V ľavom menu zvoľte Komunikácia a vyberte modul Prihlasovanie.


Stlačte červené tlačidlo +.


Vyberte preddefinovanú akciu "Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie".


Zvoľte čas, dokedy sa majú rodičia vyjadriť.


Kliknutím na tlačidlo "+Pridať triedy" vyberte triedy, z ktorých potrebujete zistiť záujem.


Možnosti, z ktorých si rodičia môžu vyberať (tzv. ciele), sú už preddefinované. Nemeňte ich, EduPage vie s týmito preddefinovanými možnosťami ďalej pracovať.


Sekciu pravidlá tiež nemeňte. Určujú, že rodičia si musia vybrať práve jednu z možností Mám záujem/nemám záujem.

Aby sa rodičia dozvedeli o prihlasovacej akcii, treba prihlasovaciu akciu zverejniť.


Kde si môžete pozrieť výsledky?
Zvoľte spravovať akcie


pri prihlasovacej akcii kliknite na 3 bodky a zvoľte Výsledky.


Výsledky si môžete pozrieť podľa účastníka, podľa jednotlivých cieľov alebo vo veľkej prehľadnej tabuľke.


Žiakov prihlásených na vyučovanie môžete prevziať cez udalosti do ETK takto: Ako prevziať žiakov prihlásených na dobrovoľné vyučovanie do ETK?

Ak potrebujete ďalej komunikovať s prihlásenými žiakmi(rodičmi), ide to takto: Ako poslať správu prihláseným účastníkom?

Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety