Prihlasovanie sa na maturitné semináre s rôznou časovou dotáciou

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Potrebujeme vytvoriť prihlasovanie na maturitné semináre, ale jednotlivé semináre majú rôznu časovú dotáciu.
Študenti si z určených predmetov môžu vybrať 2 alebo 3 semináre. Niektoré semináre majú časovú dotáciu 2 hodiny týždenne, niektoré 3.

Potrebujeme zabezpečiť, aby celkový počet seminárnych hodín nepresiahol 6. Tj. študenti si môžu zvoliť 2 trojhodinové semináre, alebo 1 trojhodinový a 1 dvojhodinový seminár, alebo 3 dvojhodinové semináre.

Postupujeme rovnako ako v Prihlasovanie sa na maturitné semináre.

Navyše si pri voľbe predmetov priradíme každému váhu, v tomto prípade časovú dotáciu.

V pravidlách potom nastavíme minimálny a maximálny počet cieľov (predmetov) a minimálnu a maximálnu váhu vybraných predmetov.

Všetky návody k modulu Prihlasovanie na akcie / Ankety