Vytváranie krúžkov a ŠKD

krúžky

Slovenčina Deutsch Čeština

Krúžky a ŠKD sa vytvárajú na EduPage stránke.

a) Môže ich vytvoriť učiteľ, ktorý má družinu, resp. učiteľ, ktorý vedie krúžok
b) Môže ich vytvoriť administrátor EduPage alebo učiteľ s právom na aScAgendu a administráciu krúžkov

a) Učiteľ si vytvorí hodinu pre družinu, resp. krúžok podobne, ako sa vytvárajú klasické hodiny:
Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

b) Administrátor vytvorí krúžok/družinu cez Agendu Online:
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Prehľad a administrácia používateľských práv

Informácie o tom, ktorí žiaci navštevujú ŠKD, sa pri synchronizácii aScAgendy a EduPage stránky prenesú do aScAgendy, odkiaľ sú odosielané do RIS-u.

Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?

Ďalšie návody: ŠKD, krúžky